Cách sửa lỗi "An app default was reset" trên Windows 10 nhanh chóng

Cách sửa lỗi "An app default was reset" trên Windows 10 nhanh chóng

Máy tính thường có những thông báo hiển thị để nhắc bạn về lỗi xuất hiện trên thiết bị. Một trong số đó là thông báo “An app default was reset”. Tuy nhiên, bạn thấy việc nhận thông báo này quá phiền phức và không cần thiết? Vậy bạn hãy thực hiện cách sửa lỗi "An app default was reset" trên Windows 10 được hướng dẫn sau đây nhé.

Bước 1: Tạo text mới và dán đoạn code để sửa lỗi 

Để thực hiện cách sửa lỗi "An app default was reset" trên Windows 10, trước tiên bạn cần tạo một file Text mới. Để tạo file này bạn chỉ cần nhấn chuột phải trên Desktop rồi chọn New (mới) và sau đó chọn mục Text (tài liệu dạng văn bản). 

Sau khi tạo xong file Text, bạn hãy copy và dán mã code dưới đây vào nhé: 

Windows Registry Editor Version 5.00

 ; Microsoft.3DBuilder

 ;File Types: .3ds, .3mf, .bmp, .dae, .dxf, .fbx, .jpg, .obj, .ply, .png, .stl, .tga, .wrl

 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppXvhc4p7vz4b485xfp46hhk3fq3grkdgjg]

 "NoOpenWith"=""

 "NoStaticDefaultVerb"=""

 

 ; Microsoft Edge

 ;File Types: .htm, .html

 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppX4hxtad77fbk3jkkeerkrm0ze94wjf3s9]

 "NoOpenWith"=""

 "NoStaticDefaultVerb"=""

 

 ;File Types: .pdf

 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppXd4nrz8ff68srnhf9t5a8sbjyar1cr723]

 "NoOpenWith"=""

 "NoStaticDefaultVerb"=""

 

 ;File Types: .svg

 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppXde74bfzw9j31bzhcvsrxsyjnhhbq66cs]

 "NoOpenWith"=""

 "NoStaticDefaultVerb"=""

 

 ;File Types: .xml

 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppXcc58vyzkbjbs4ky0mxrmxf8278rk9b3t]

 "NoOpenWith"=""

 "NoStaticDefaultVerb"=""

 

 ; Microsoft Photos

 ;File Types: .3g2,.3gp, .3gp2, .3gpp, .asf, .avi, .m2t, .m2ts, .m4v, .mkv, mov, .mp4, mp4v, .mts, .tif, .tiff, .wmv

 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppXk0g4vb8gvt7b93tg50ybcy892pge6jmt]

 "NoOpenWith"=""

 "NoStaticDefaultVerb"=""

 

 ;File Types: Most Image File Types

 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppX43hnxtbyyps62jhe9sqpdzxn1790zetc]

 "NoOpenWith"=""

 "NoStaticDefaultVerb"=""

 

 ;File Types: .raw, .rwl, .rw2 and others

 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppX9rkaq77s0jzh1tyccadx9ghba15r6t3h]

 "NoOpenWith"=""

 "NoStaticDefaultVerb"=""

 

 ; Zune Music

 ;File Types: .aac, .adt, .adts ,.amr, .flac, .m3u, .m4a, .m4r, .mp3, .mpa, .wav, .wma, .wpl, .zpl

 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppXqj98qxeaynz6dv4459ayz6bnqxbyaqcs]

 "NoOpenWith"=""

 "NoStaticDefaultVerb"=""

 

 ; Zune Video

 ;File Types: .3g2,.3gp, .3gpp, .avi, .divx, .m2t, .m2ts, .m4v, .mkv, .mod, .mov, .mp4, mp4v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mpv2, .mts, .tod, .ts, .tts, .wm, .wmv, .xvid

 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppX6eg8h5sxqq90pv53845wmnbewywdqq5h]

 "NoOpenWith"=""

 "NoStaticDefaultVerb"=""

Bước 2: Lưu file text mới tạo vào Desktop

Sau khi đã dán xong mã Code trên vào file Text, bây giờ bạn chỉ cần Save As và lưu tên file với đuôi .reg vào Desktop là được. 

Bước 3: Hợp nhất file đã tạo 

Lúc này file Text đã được tạo xong. Tuy nhiên để có thể sử dụng để sửa lỗi “An app default was reset” bạn cần hợp nhất file Text này. Thao tác hợp nhất rất đơn giản, bạn chỉ cần nhấn đúp chuột vào biểu tượng file trên màn hình Desktop là được.

 

Bước 4: Phê duyệt hợp nhất để hoàn tất cách sửa lỗi "An app default was reset" trên Windows 10

Sau  khi nhấn đúp chuột vào file Text xong, bạn sẽ nhận được một nhắc nhở. Lúc này bạn chỉ cần thực hiện chuỗi thao tác: Run > Yes (UAC) > Yes > OK để hoàn tất hợp nhất file và sửa chữa luôn lỗi "An app default was reset". 

Bước 5: Xóa file sau khi hoàn tất sửa lỗi (nếu muốn)

Sau khi hoàn thành xong bước 4, bạn có thể xóa bỏ file Text đã tạo (nếu muốn). Tuy nhiên, nếu trong quá trình sử dụng, bạn muốn thông báo "An app default was reset" xuất hiện trở lại tức là hoàn tác việc sửa chữa vì một mục đích nào đó thì hãy thực hiện theo hướng dẫn sau nhé. 

Đầu tiên bạn cũng tạo 1 file Text mới. Sau đó bạn sẽ dán 1 đoạn code vào, tất nhiên đây là đoạn code mới khác với đoạn code được đề cập phái trên. Nội dung đoạn code:

Windows Registry Editor Version 5.00

 

 ; Microsoft.3DBuilder

 ;File Types: .3ds, .3mf, .bmp, .dae, .dxf, .fbx, .jpg, .obj, .ply, .png, .stl, .tga, .wrl

 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppXvhc4p7vz4b485xfp46hhk3fq3grkdgjg]

 "NoOpenWith"=-

 "NoStaticDefaultVerb"=-

 

 ; Microsoft Edge

 ;File Types: .htm, .html

 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppX4hxtad77fbk3jkkeerkrm0ze94wjf3s9]

 "NoOpenWith"=-

 "NoStaticDefaultVerb"=-

 

 ;File Types: .pdf

 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppXd4nrz8ff68srnhf9t5a8sbjyar1cr723]

 "NoOpenWith"=-

 "NoStaticDefaultVerb"=-

 

 ;File Types: .svg

 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppXde74bfzw9j31bzhcvsrxsyjnhhbq66cs]

 "NoOpenWith"=-

 "NoStaticDefaultVerb"=-

 

 ;File Types: .xml

 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppXcc58vyzkbjbs4ky0mxrmxf8278rk9b3t]

 "NoOpenWith"=-

 "NoStaticDefaultVerb"=-

 

 ; Microsoft Photos

 ;File Types: .3g2,.3gp, .3gp2, .3gpp, .asf, .avi, .m2t, .m2ts, .m4v, .mkv, mov, .mp4, mp4v, .mts, .tif, .tiff, .wmv

 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppXk0g4vb8gvt7b93tg50ybcy892pge6jmt]

 "NoOpenWith"=-

 "NoStaticDefaultVerb"=-

 

 ;File Types: Most Image File Types

 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppX43hnxtbyyps62jhe9sqpdzxn1790zetc]

 "NoOpenWith"=-

 "NoStaticDefaultVerb"=-

 

 ;File Types: .raw, .rwl, .rw2 and others

 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppX9rkaq77s0jzh1tyccadx9ghba15r6t3h]

 "NoOpenWith"=-

 "NoStaticDefaultVerb"=-

 

 ; Zune Music

 ;File Types: .aac, .adt, .adts ,.amr, .flac, .m3u, .m4a, .m4r, .mp3, .mpa, .wav, .wma, .wpl, .zpl

 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppXqj98qxeaynz6dv4459ayz6bnqxbyaqcs]

 "NoOpenWith"=-

 "NoStaticDefaultVerb"=-

 

 ; Zune Video

 ;File Types: .3g2,.3gp, .3gpp, .avi, .divx, .m2t, .m2ts, .m4v, .mkv, .mod, .mov, .mp4, mp4v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mpv2, .mts, .tod, .ts, .tts, .wm, .wmv, .xvid

 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AppX6eg8h5sxqq90pv53845wmnbewywdqq5h]

 "NoOpenWith"=-

 "NoStaticDefaultVerb"=-

Sau khi dán xong đoạn code này bạn quay lại thực hiện tiếp tục các bước 2, 3, 4 như trên là được. 

Trên đây chúng tôi vừa hướng dẫn bạn cách sửa lỗi “An app default was reset” trên Windows 10 rất chi tiết. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn nhanh chóng giải quyết được thông báo phiền phức của mình. Nếu bạn thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng  quên chia sẻ để bạn bè và mọi người cũng được biết nhé.

Bạn có hài lòng với nội dung này không?
Cảm ơn Bạn đã đánh giá!
Chia sẻ bài viết
233 lượt xem