• CA1200-PoE

  Thiết bị phát Wi-Fi ốp trần băng tần kép AC1200
 • CA750-PoE

  Thiết bị phát Wi-Fi ốp trần băng tần kép AC750
 • CA600-PoE

  AP Wi-Fi treo tường tốc độ 600Mbps
 • CA300-PoE

  Thiết bị phát Wi-Fi ốp trần chuẩn N 300Mbps
 • N9

  Thiết bị phát Wi-Fi ốp trần chuẩn N 300Mbps