• A3300R

  Router Wi-Fi băng tần kép Gigabit AC1200
 • A710R

  Router băng tần kép AC1200
 • A3700R

  Router Wi-Fi băng tần kép Gigabit AC1200
 • A720R

  Router băng tần kép AC1200
 • A830R

  Router Wi-Fi băng tần kép AC1200
 • A7100RU

  AC2600 Wireless Dual Band Gigabit Router
 • A3002RU-V2

  Router Wi-Fi băng tần kép Gigabit AC1200
 • A6004NS

  Router Wi-Fi băng tần kép Gigabit NAS AC1900
 • Q5

  Router Wi-Fi băng tần kép Gigabit AC1900
 • Q7

  Router Wi-Fi băng tần kép Gigabit AC2600
 • A3002RU

  Router Wi-Fi băng tần kép Gigabit AC1200
 • A3

  Mini Router Wi-Fi băng tần kép chuẩn AC1200

Router Wi-Fi băng tần kép là router chuẩn AC hoạt động tốt ở cả băng tần 2,4GHz và cả băng tần 5GHz. Có tốc độ truy cập cao, đảm bảo đem đến cho người dùng hiệu năng ấn tượng khi trải nghiệm Internet và vùng phủ sóng không dây rộng lớn.

Hiện nay, TOTOLINK đang phát triển đầy đủ các loại Router Wi-Fi băng tần kép, như:

                Router Wi-Fi băng tần kép AC750

                Router Wi-Fi băng tần kép AC1200

                Router Wi-Fi băng tần kép AC2600