• EX1200T_V2

  Bộ mở rộng sóng Wi-Fi băng tần kép AC1200
 • EX1200L

  Bộ mở rộng sóng Wi-Fi băng tần kép AC1200
 • EX750

  Thiết bị mở rộng sóng Wi-Fi băng tần kép AC750
 • EX1200

  Thiết bị mở rộng sóng Wi-Fi băng tần kép AC1200
 • EX1200M

  Mở rộng sóng Wi-Fi băng tần kép AC1200
 • EX1200T

  Bộ mở rộng sóng Wi-Fi băng tần kép AC1200

Bộ mở rộng sóng Wi-Fi chuẩn AC hỗ trợ băng tần kép giúp mở rộng tín hiệu Wi-Fi 2.4GHz và 5GHz hiện tại của bạn ra khoảng cách xa hơn, biến Wi-Fi băng tần đơn thành băng tần kép và hạn chế điểm chết của sóng Wi-Fi.