• EX750

  Thiết bị mở rộng sóng Wi-Fi băng tần kép AC750
 • EX1200

  Thiết bị mở rộng sóng Wi-Fi băng tần kép AC1200
 • EX1200M

  Mở rộng sóng Wi-Fi băng tần kép AC1200
 • EX1200T

  Bộ mở rộng sóng Wi-Fi băng tần kép AC1200