• ZIONCOM Hồng Kông (trước đây là Maxtop (Asia) Limited) được thành lập.

 • Bắt đầu mối quan hệ hợp tác với một trong những khách hàng lớn nhất.

  ZIONCOM Thâm Quyến được thành lập tại Thâm Quyến, Trung Quốc như là một chi nhánh của ZIONCOM Hồng Kông và bắt đầu sản xuất thiết bị mạng.

 • Bắt đầu sản xuất thiết bị mạng đầu tiên.

 • ZIONCOM Thâm Quyến thành lập nhà máy tại Quảng Đông, Thâm Quyến, Trung Quốc để tăng cường sản xuất (với 4 dây chuyền sản xuất), với tổng diện tích sàn là 12.000m2.

 • Phát triển phần mềm riêng và tích hợp cho các sản phẩm được bán ra thị trường.

  ZIONCOM Thâm Quyến được công nhận là một Doanh nghiệp Công nghệ cao của thành phố Thâm Quyến.

 • Đạt được chứng nhận ISO 14001 và ISO 9001 cho hệ thống quản lý về việc thiết kế và sản xuất các sản phẩm.

 • ZIONCOM Thâm Quyến trở thành một thành viên của Wi-Fi Alliance và được chấp nhận là Doanh nghiệp Công nghệ cao tại Trung Quốc. Và bắt đầu bán các sản phẩm ra thị trường nước ngoài thông qua các nhà phân phối với thương hiệu TOTOLINK.

 • Gia nhập thị trường Đài Loan thông qua nhà phân phối độc quyền để bán thiết bị vào thị trường Đài Loan với thương hiệu TOTOLINK.

  ZIONCOM Thâm Quyến thành lập chi nhánh tại Xixiang Sub-district, Thâm Quyến để tiếp tục mở rộng khả năng phát triển phần mềm và phần mềm được tích hợp vào các sản phẩm của hãng.

 • ZIONCOM Thâm Quyến thành lập chi nhánh Tây An, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc để tiếp tục mở rộng khả năng phát triển phần mềm và phần mềm được tích hợp vào các sản phẩm của hãng.

  Thành lập ZIONCOM Việt Nam và mở rộng dây chuyền sản xuất.

  ZIONCOM Đài Loan được thành lập nhằm mở rộng thị trường và phân phối các sản phẩm của ZIONCOM tới thị trường bên ngoài với thương hiệu TOTOLINK.

 • Tiến hành xây dựng nhà máy sản xuất tại Việt Nam với tổng diện tích sàn lên đến 13.000m2.

 • Ký thỏa thuận phát triển chung với 1 trong số các khách hàng lớn nhất.

  Hoàn thành quá trình xây dựng nhà máy sản xuất tại Việt Nam và tiến hành sản xuất thử.