• A3300R

  Router Wi-Fi băng tần kép Gigabit AC1200
 • A710R

  Router băng tần kép AC1200
 • A3700R

  Router Wi-Fi băng tần kép Gigabit AC1200
 • A720R

  Router băng tần kép AC1200
 • A830R

  Router Wi-Fi băng tần kép AC1200
 • A3002RU-V2

  Router Wi-Fi băng tần kép Gigabit AC1200
 • A3002RU

  Router Wi-Fi băng tần kép Gigabit AC1200
 • A3

  Mini Router Wi-Fi băng tần kép chuẩn AC1200
 • A3000RU

  Router Wi-Fi băng tần kép Gigabit AC1200
 • Q3

  Router Wi-Fi băng tần kép Gigabit AC1200
 • A3100R

  Router Wi-Fi băng tần kép Gigabit AC1200
 • A810R

  Router Wi-Fi băng tần kép AC1200

Router Wi-Fi băng tần kép AC1200 với tốc độ wifi lên đến 1,2Gbps. 867Mbps trên băng tần 5GHz và 300Mbps trên băng tần 2.4GHz