• PL200

    Thiết bị mở rộng mạng qua đường dây điện tốc độ 200Mbps
  • PLW350 KIT

    Bộ KIT mở rộng mạng Wi-Fi qua đường dây điện 150Mbps
  • PL200 KIT

    Bộ KIT mở rộng mạng qua đường dây điện 200Mbps

Thiết bị mở rộng mạng qua đường dây điện là sản phẩm thích hợp với khu vực nhà ở tương đối rộng, văn phòng doanh nghiệp, nhằm mở rộng hệ thống mạng thông qua đường đây điện.