• EX300

  Thiết bị rộng sóng Wi-Fi chuẩn N tốc độ 300Mbps
 • EX302

  Mở rộng sóng Wi-Fi chuẩn N tốc độ 300Mbps
 • EX200U

  USB mở rộng sóng Wi-Fi 300Mbps
 • EX201

  Mở rộng sóng Wi-Fi chuẩn N 300Mbps
 • EX100

  USB mở rộng sóng chuẩn N tốc độ 150Mbps
 • EX200

  Mở rộng sóng Wi-Fi chuẩn N 300Mbps