Card mạng (network card) là một bản mạch cung cấp khả năng truyền thông mạng cho một máy tính. Card mạng này là giúp máy tính, laptop của bạn giao tiếp được với internet một cách dễ dàng.

Hiện nay, TOTOLINK đã và đang cung cấp và phát triển đầy đủ các loại card mang như: Card mạng 10/100Mbps và Gigabit PCI giúp người dùng truy cập mạng LAN và WAN dễ dàng hơn.