• CP150

  Thiết bị phát Wi-Fi ngoài trời chuẩn N tốc độ 150Mbps
 • CP500

  Thiết bị phát Wi-Fi CPE băng tần 5GHz tốc độ 300Mbps
 • CP300

  AP chuẩn N tốc độ 300Mbps
 • CP900

  Thiết bị phát Wi-Fi CPE băng tần 5GHz tốc độ 867Mbps