• A7100RU

    AC2600 Wireless Dual Band Gigabit Router
  • Q7

    Router Wi-Fi băng tần kép Gigabit AC2600
  • A7000R

    Router Wi-Fi băng tần kép Gigabit AC2600

Router Wi-Fi băng tần kép AC2600 với tốc độ Wi-Fi lên tới 2,6Gbps, 1732Mbps trên băng tần 5GHz và 800Mbps trên băng tần 2.4GHz