• A800R

    Router Wi-Fi băng tần kép AC1200
  • A950RG

    Router Wi-Fi băng tần kép AC1200

Router Wi-Fi băng tần kép AC1200 với tốc độ wifi lên đến 1,2Gbps. 867Mbps trên băng tần 5GHz và 300Mbps trên băng tần 2.4GHz