Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Làm thể nào để sử dụng tính năng VLAN?

Bước-1: Đăng nhập trang cấu hình của Router

Vui lòng truy cập trang cấu hình của Rouer

Bước-2: Vào cài đặt IPTV

Trên menu bên trái, đi đến Network ->IPTV Settings.

Bước-3: Gán VLAN

Chọn Enabled để mở tính năng VLAN. Nhập VLAN tương ứng vào mục VID.

Như hình được hiển thị, cả port 1 và port 2 đều sử dụng VLAN 35, điều này có nghĩa là port 1 và port 2 có thể giao tiếp với nhau, port 1 và port 3 không thể giao tiếp với nhau.

Nếu bạn muốn cài đặt cổng cho IPTV (eg: port4), bạn có thể cấu hình cổng 4 thành chế độ Bridge và gán VLAN tương ứng với dịch vụ theo quy định của nhà mạng (ví dụ: 36).

Chia sẻ bài viết