Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

[TOTOLINK N300RT] Làm sao để cài đặt và sử dụng IPTV

Phần A: Giới thiệu trang thiết lập IPTV.

Ta có thể thấy trang thiết lập cho IPTV như ở dưới

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập chế độ IPTV và cổng LAN.

Phần B: Làm sao để thiết lập tính năng IPTV?

Trước khi kích hoạt IPTV, kiểm tra nhà cung cấp mạng để chắc rằng đường mạng hiện tại có hỗ trợ VLAN TAG.

Bước-1:

Nếu đường mạng hiện tại có hỗ trợ VLAN TAG thì bạn cần kiểm tra Internet Tag và IPTV Tag, sau đó bạn cần phải nhập vào VID cho các dịch vụ khác nhau (VID được cung cấp bởi nhà mạng). Nếu bạn muốn cài đặt một số cổng cho dịch vụ IPTV (vd: port1), bạn nên theo các bước dưới dây để cài đặt.

  • Chọn IPTV Setting.→Chọn Triple Play/IPTV để mở IPTV.→Kiểm tra Internet Tag và IPTV Tag.→Nhập vào VID cho các dịch vụ khác nhau.→Kiểm tra thiết lập LAN1.→Nhấp vào “Save” để hoàn thành quá trình cài đặt.

Ví dụ, nếu nhà cung cấp mạng bảo rằng họ dùng VLAN 40 cho dịch vụ Internet và VLAN 50 cho dịch vụ IPTV, thì nhập vào các thông số như ở trên.

Bước-2:

Nếu đường mạng hiện tại của bạn không hỗ trợ VLAN TAG thì hãy bỏ tick Internet Tag và IPTV Tag, sau đó để thiết lập như mặc định cho trang IPTV. Nếu bạn muốn cài đặt một số cổng cho dịch vụ IPTV (vd: port1), bạn nên theo các bước dưới dây để cài đặt.

  • Chọn IPTV Setting.→Chọn Triple Play/IPTV để mở IPTV.→kiểm tra các thiết lập cho LAN1.→nhấp vào “Save”để hoàn thành quá trình thiết lập.

Lưu ý: Khi bạn không chắc chắn về VLAN TAG thì nên làm theo bước 2

Bước-3:

Cuối cùng hãy kết nối hộp set-top vào LAN1 để xem IPTV, cần phải có 1 máy tính trên Internet, 1 điện thoại kết nối trực tiếp vào router hoặc một kết nối không dây.

Chia sẻ bài viết