Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

[TOTOLINK N600R] Thiết lập QOS

Thiết lập tính năng QoS trên các sản phẩm Totolink.

Bước-1: Truy cập trang cài đặt

Kết nối máy tính của bạn đến Router bằng cáp Ethernet hoặc Wi-Fi, sau đó đăng nhập vào Router bằng cách nhập http://192.168.0.1 vào thanh địa chỉ của trình duyệt.

Bước-2: Đăng nhập trang cấu hình

Nhập User Name và Password được yêu cầu, mặc định cả 2 là admin được viết thường. Nhấn LOGIN.

 

Bước-3: Thiết lập QoS

Đi đến trang Qos. Chọn Enable, sau đó nhập Total Uplink Bandwidth và Total Downlink Bandwidth, sau đó nhấn Apply.

Bạn có thể điền IP Address và Total Uplink Bandwidth và Total Downlink Bandwidth bạn muốn ràng buộc, sau đó nhấn Apply.

 

Chia sẻ bài viết