Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

[TOTOLINK A3002RU] Thiết lập QoS

Thiết lập quản lý băng thông QoS trên TOTOLINK.

Bước-1: Truy cập trang cài đặt

Kết nối PC của bạn đến Router bằng cáp Ethernet hoặc Wi-Fi, sau đó nhập http://192.168.0.1 vào thanh địa chỉ của trình duyệt Web.

Lưu ý: Địa chỉ truy cập có thể thay đổi tùy vào thời điểm. Vui lòng xem thông tin được in trên nhãn dán phía dưới thiết bị.

Bước-2: Đăng nhập trang cài đặt

Nhập User Name và Password, mặc định cả 2 đều là admin được viết thường. Nhấn LOGIN.

Bước-3: Thiết lập quản lý băng thông QoS trên IPv4

Đi đến trang QoS, chọn Enable và điền thông số Manual Uplink/Downlink Speed, sau đó chọn IPv4

Bạn có thể nhập IP Address, Total Uplink Bandwidth và Total Downlink Bandwidth bạn muốn ràng buộc, sau đó nhấn Apply.

Bước-4: Thiết lập quản lý băng thông QoS trên IPv6

 

Đi đến trang QoS, chọn Enable và điền thông số Manual Uplink/Downlink Speed, sau đó chọn IPv6

Bạn có thể nhập IP Address, Total Uplink Bandwidth và Total Downlink Bandwidth bạn muốn ràng buộc, sau đó nhấn Apply.

 

Chia sẻ bài viết