• N150PE

  Card Wi-Fi PCI-E chuẩn N tốc độ 150Mbps
 • N300PE

  Card Wi-Fi PCI-E chuẩn N tốc độ 300Mbps
 • PLW350 KIT

  Bộ KIT mở rộng mạng Wi-Fi qua đường dây điện 150Mbps
 • PL200 KIT

  Bộ KIT mở rộng mạng qua đường dây điện 200Mbps
 • WA300-PoE

  Thiết bị phát Wi-Fi gắn tường tốc độ 300Mbps
 • WA1200-PoE

  AC1200 Dual Band In-Wall Wireless AP
 • CP300

  AP chuẩn N tốc độ 300Mbps
 • CP900

  Thiết bị phát Wi-Fi CPE băng tần 5GHz tốc độ 867Mbps
 • CA1200-PoE

  Thiết bị phát Wi-Fi ốp trần băng tần kép AC1200
 • CA750-PoE

  Thiết bị phát Wi-Fi ốp trần băng tần kép AC750
 • CA600-PoE

  AP Wi-Fi treo tường tốc độ 600Mbps
 • N9 - V2

  Thiết bị phát Wi-Fi ốp trần chuẩn N 300Mbps