Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Sự khác nhau giữa Wireless Bridge và Wireless WAN

Cả hai chế độ mở rộng sóng này để giúp người dùng mở rộng vùng phủ sóng không dây và cho phép nhiều thiết bị kết nối truy cập Internet. Tuy nhiên vì Wireless WAN yêu cầu phải tắt DHCP Server, tất cả địa chỉ IP đều được chỉ định bởi thiết bị Router thứ cấp, nên sẽ cho phép nhiều PC truy cập vào Internet hơn Wireless Bridge. Ở chế độ Wireless Bridge, Router chính sẽ quyết định xem các thiết bị PC có được quyền truy cập Internet hay không, giúp người dùng quản lý mạng nội bộ (LAN) dễ dàng hơn.

Chia sẻ bài viết