Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Làm thế nào để tìm số Serial của Router?

Đối với hầu hết Router TOTOLINK, bạn có thể thấy hai nhãn dán được mã hóa ở mặt trước của thiết bị, chuỗi ký tự bắt đầu bằng Model (ví dụ N300RT) và kết thúc bằng Phiên bản phần cứng (ví dụ V2.0) là số sê-ri của bạn thiết bị. Xem bên dưới:

 

Chia sẻ bài viết