Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Làm thế nào để thiết lập kết nối Wi-Fi bằng nút WPS?

Cách làm

1. Nhấn nút WPS trên Router.2. Nhấn giữ nút RST/WPS trên EX300 trong khoảng 2-3 giây (không nhiều hơn 5 giây, vì sẽ làm thiết bị được khôi phục cài đặt gốc nếu bạn nhấn hơn 5 giây) trong vòng 2 phút sau khi nhấn nút trên router

Lưu ý: Đèn LED “EXTEND” sẽ nhấp nháy khi đang kết nối và sáng đứng khi kết nối thành công. Nếu đèn LED “EXTEND” tắt, nghĩa là kết nối WPS không thành công

Đề nghị: Khi kết nối bằng nút WPS với router không thành công, chúng tôi đề nghị bạn thử 2 cách dưới đây để kết nối thành công.

1. Đặt EX300 gần router và bật nguồn, sau đó kết nối với router bằng nút WPS một lần nữa. Khi kết nối thành công, bạn có thể đem EX300 để cắm vào nơi mong muốn

2. Thử kết nối với router trong giao diện cài đặt, vui lòng tham khảo FAQ#57 (Làm thế nào để mở rộng Wi-Fi hiện có bằng thiết bị mở rộng vùng phủ sóng)

 

 

Chia sẻ bài viết