Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Làm thế nào để cài đặt bảo mật WEP cho mạng Wi-Fi?

1. Kết nối máy tính của bạn với router

(1). Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp hoặc Wi-Fi , sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt

(2). Nhấn vào biểu tượng Setup Tool    để truy cập vào giao diện cài đặt của router.

(3). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin)

2. Chọn Advanced setup->Wireless->Wireless setup ở thanh điều hướng bên trái.

3. Chọn Shared Key(WEP) trong danh sách ở thanh Authentication, và điền thông số như bên dưới

◆ Authentication:Automatic
◆ Encryption :WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP/AES
◆ Key Input Method:ASCII/Hex
◆ Basic KEY: Chọn chế độ 1,2,3,4 và điền mật khẩu vào cột đầu tiên

Chia sẻ bài viết