Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Làm thế nào để cài đặt Remote Management?

1. Kết nối máy tính của bạn với router

(1) Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp hoặc Wi-Fi , sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt

(2). Nhấn vào biểu tượng Setup Tool    để truy cập vào giao diện cài đặt của router.

(3). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin)

2. Chọn Advanced Setup->Firewall->Mgmt Access Control ở thanh điều hướng bên trái.

3. Chọn vào ô để kích hoạt Remote Mgmt port và điền port mong muốn vào ô (port mặc định là 80) , sau đó chọn nút Apply

4. Tiếp theo chọn ô Use Remote Accesslist và điền địa chỉ IP và hàng IP allowed nếu bạn muốn điều khiển quản lý bởi một IP cụ thể

5. Bây giờ bạn có thể truy cập giao diện quản lý bằng WAN IP.

Chia sẻ bài viết