Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Làm thế nào để cài đặt chức năng Wireless Bridge cho router?

Chuẩn bị 2 router Wi-Fi, gọi router đầu tiên là AP-1, và router kia là AP-2 . Sau đây chúng ta sẽ cấu hình AP-2

1. Kết nối máy tính của bạn với router

(1). Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp hoặc Wi-Fi , sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệ

(2). Nhấn vào biểu tượng Setup Tool    để truy cập vào giao diện cài đặt của router.

(3). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin)

2. Chọn Advanced Setup->Wireless->Wireless Multibridge ở thanh điều hướng bên trái.

3. Chọn Search AP và tìm SSID của AP-1, sau đó chọn kiểu bảo mật và điền mật khẩu giống với AP-1

4.  Chọn Advanced Setup->Wireless->LAN/DHCP ở thanh điều hướng bên trái.

5. Chọn Stop để vô hiệu hóa DHCP server, sau đó nhấn nút Apply

6. Thực hiện 2 bước dưới đây nếu AP-1 và AP-2 đều là router TOTOLINK với cùng lớp mạng LAN

(1). Chọn Advanced Setup -> Network ->LAN/DHCP Server ở thanh điều hướng bên trái.

(2). Đặt địa chỉ LAN IP của router là 192.168.2.x (“x” từ 2 đến 254) . Sau đó nhấn nút Apply&Restart.

Chia sẻ bài viết