Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

802.11ac là gì và lợi thế so với 11n là gì?

So sánh chuẩn Wi-Fi ACWi-Fi N

1. Tốc độ:

Chuẩn 802.11n kết nối Wi-Fi sẽ truyền tốc độ 150Mbps với 1 ăng ten, tốc độ 300Mbps với 2 ăng ten và tốc độ 450Mbps với 3 ăng ten.
Chuẩn 802.11ac kết nối Wi-Fi sẽ truyền tốc độ gấp 3 lần so với chuẩn 802.11n – tương tự số lượng ăng ten với tốc độ 450Mbps, 900Mbps và 1.3Gbps.

 

2. Băng thông kênh truyền:

Chuẩn 802.11ac: Mặc định là 80 MHz, có thể tùy chọn 160 MHzChuẩn 802.11n: Tối đa chỉ đạt 40 MHz

 

3. Điều chế

Chuẩn 802.11ac: điều chế 256-QAM, tốc độ 3/4 và 5/6, sẽ có thêm các tùy chọn khác
Chuẩn 802.11n: điều chế 64-QAM, tốc độ tối đa 5/6

Chia sẻ bài viết