Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Thiết bị phát Wi-Fi cầm tay có thể dùng cổng Micro USB để truyền dữ liệu không?

Không, cổng Micro USB được sử dụng để cấp nguyền cho các thiết bị khác, nó không có tính năng truyền dữ liệu

Chia sẻ bài viết