Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Làm thế nào để chọn lựa chế độ AP/Router trên thiết bị phát sóng Wi-Fi di động?

Lấy iPuppy làm ví dụ

1. Có một nút gạt trên thiết bị, khi gạt sang trái là chế độ AP, khi gạt sang phải là chế độ Router

2. Đăng nhập vào Router để kiểm tra tình trạng

(1). Nếu bạn chuyển qua chế độ Router, bạn nên kết nối máy tính với router bằng Wi-Fi, sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 trên trình duyệt

Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin)

(2). Chọn System Status, bạn sẽ thấy bảng như bên dưới, và chế độ hoạt động là Router

Nếu bạn muốn chuyển sang chế độ AP, chỉ cần gạt nút sang bên chế độ AP, và nếu bạn muốn kiểm tra tình trạng, vui lòng kết nối máy tính với thiết bị bằng cáp và thực hiện như hướng dẫn bên trên

Chia sẻ bài viết