Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Làm thế nào để sử dụng Printer Server thông qua Router?

Dành cho dòng sản phẩm: N300RU

1. Truy cập web cấu hình

Kết nối với Router bằng cách gõ IP http://192.168.1.1 trên thanh địa chỉ của trình duyệt web sau đó nhấn Enter.

Bảng thông báo hiện ra, yêu cầu bạn nhập Username và Password:

Username và Password mặc định của thiết bị là admin. Sau đó bạn nhấp nút Login hoặc nhấn nút Enter

 

2. Truy cập giao diện Printer Server

Nhấn USB Storage->Printer Server, và chọn Enable.

Vậy là bạn đã cấu hình xong tính năng Printer Server trên Router thành công

 

Trước khi sử dụng tính năng này, bạn phải chắc rằng:1.Tất cả các máy tính kết nối với Router phải được cài đặt driver. (tham khảo Hướng dẫn cài đặt driver cho máy in)

2.Máy in của bạn phải có cổng USB đã kết nối sẵn sàng với Router.Nếu tất cả đã được cài đặt xong, nhấn nút Start Server để chia sẻ dịch vụ máy in đã kết nối Router qua cổng USB.

1. Nhấn Start—Printers and Faxes:

2. Nhấn Add a printer:

3. Nhấn Next

4. Chọn “Local printer attached to this computer” và nhấn Next.

5. Chọn “Create a new port” và chọn “Standard TCP/IP Port” ở phần type of port. Nhấn Next.

6. Nhấn Next để hoàn thành cài đặt

7. Quan trọng: nhập địa chỉ IP của Router, mặc địinh là 192.168.1.1 cho các thiết bị Router Totolink.

8. Bạn chọn đúng nhà sản xuất, số model và cài đặt nó.

 

Chú ý: Bạn phải chắc chắn máy in được kết nối với Router, nếu không bạn sẽ không dò thấy được máy in

 

9. Sau khi cài đặt, bạn có thể chia sẻ máy in đã kết nối với Router. Nếu bạn không muốn chia sẻ máy in, bạn có thể chọn “Disable in the printer server interface”

 

Chia sẻ bài viết