Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Làm thế nào để đổi IP của thiết bị mở rộng Wi-Fi?

1. Truy cập vào trang cấu hình của thiết bị mở rộng Wi-Fi. (địa chỉ IP mặc định : 192.168.1.254, User name: admin, Password: admin)

2. Chọn Advanced Setup->System->LAN/DHCP Server

3. Đổi IP theo ý của bạn.

Chia sẻ bài viết