Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Làm thế nào để khuyếch đại sóng Wi-Fi hiện có bằng thiết bị mở rộng sóng Wi-Fi?

Cách 1:

Nhấn nút WPS trên Router và thiết bị mở rộng sóng Wi-Fi, kết nối Wi-Fi sẽ tự động tiến hành trong 1,2 phút sau đó sóng Wi-Fi sẽ được khuyếch đại lên.

 

Cách 2:

1. Truy cập vào trang cấu hình của thiết bị mở rộng sóng Wi-Fi (IP mặc định: 192.168.1.254, User name: admin, Password: admin)

2. Chọn Extender Setup

3Chọn Start và nhấp nút Search AP

4. Chọn SSID mà bạn muốn kết nối.

5. Bạn phải nhập đúng password của Wi-Fi mà bạn kết nối và nhấn nút  Apply  để lưu cấu hình và các thiết lập có hiệu lực.

Chia sẻ bài viết