Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Làm cách nào để định cấu hình TCP/IP máy tính của tôi?

Bước 1: Click biểu tượng ở phía dưới cùng bên phải màn hình deskto

Bước 2: Click nút [Properties]

Bước 3: Double click vào “Internet Protocol (TCP/IP)”

Bước 4: Cấu hình

Có 2 cách để cấu hình giao thức TCP/IP:

4-1. Gán IP bằng DHCP Sever

Chọn Obtain an IP address automatically và Obtain DNS Server address automatically như hình bên dưới. Sau đó click OK để lưu cấu hình.

4-2. Gán IP thủ công

Chọn Use the following IP address

  • Nếu địa chỉ LAN IP của Router là 192.168.1.1, nhập IP theo định dạng 192.168.1.x (“x” tùy chọn từ 2 đến 254), Subnet Mask là 255.255.255.0 và Gateway là 192.168.1.1.

  • Nếu địa chỉ LAN IP của Router là 192.168.0.1, nhập IP theo định dạng 192.168.1.x (“x” tùy chọn từ 2 đến 254), Subnet Mask là 255.255.255.0 và Gateway là 192.168.0.1.

Bước 5: Kiểm tra  

Kiểm tra địa chỉ IP như hình bên dưới

 

Chia sẻ bài viết