Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Hướng dẫn cài đặt IPv6 trên thiết bị TOTOLINK

Đăng nhập trang cài đặt của thiết bị bằng đường dẫn http://itotolink.net hoặc http://192.168.0.1

Để cài đặt sử dụng IPv6 trực tiếp từ nhà mạng cần phải cài đặt thiết bị Router TOTOLINK sử dụng chế độ PPPoE.

Bước 1. Cài đặt cấu hình PPPoE

(Tham khảo cấu hình PPPoE và IPTV tại đường dẫn https://www.totolink.vn/faq/220.html)

Bước 2. Bật IPv6 WAN và Radvd

 Truy cập đường dẫn Nâng cao --》Mạng--》IPv6--》WAN và bật chế độ IPv6 lên, các tham số để mặc định như hình

Sau khi bật IPv6 trên WAN thiết bị sẽ khởi động lại, truy cập lại và vào Nâng cao--》Mạng--》IPv6--》Radvd  và bật chức năng này lên, các tham số nên để mặc định.

Phần IPv6 LAN không cần bật do sử dụng pool IPv6 từ nhà mạng cấp xuống.

Bước 3. Kiểm tra thông tin cấu hình IPv6 và truy cập vào trang web IPv6

Kiểm tra trên giao diện phần Nâng cao mục IPv6 tại WAN và LAN đã nhận IPv6 và DNS thành công.

Kiểm tra truy cập vào trang web https://ipv6.google.com

 

Chia sẻ bài viết