Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Hướng dẫn đăng nhập lại sản phẩm khi thiết bị chuyển sang AP mode (Chế độ Bridge)

Khi thiết bị đã cài đặt ở chế độ AP mode thì thường các thiết bị sẽ tự nhận 1 địa chỉ IP mới từ modem chính nên để vào lại thiết bị ta sẽ dùng phần mềm để quét IP mới của thiết bị đó.

Ap mode x5000r

Tải phần mềm FING trên Chplay hoặc APP store, và thực hiện quét tất cả thiết bị đang kết nối hệ thống mạng.

FING quét thiết bị

Đối với thiết bị TOTOLINK thì nhà sản xuất sẽ có thông tin là Zioncom Electronics (Shenzhen). Trong trường hợp này IP của thiết bị đã được đổi sang 192.168.1.16, chúng ta sẽ truy cập vào bằng địa chỉ IP mới này trên trình duyệt web.

truy cập ip trên web

 

Chia sẻ bài viết