Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Xuất file log hệ thống của router bằng E-mail?

File log hệ thống của router có thể sử dụng để tìm ra nguyên nhân hệ thống mạng không thể kết nối.

Lấy A1004 làm ví dụ:

Bước-1:

Đăng nhập vào router TOTOLINK từ trình duyệt web.

 

Bước-2: Kết nối Router với Internet

Đảm bảo router đã được kết nối đến Internet.

 

Bước-3: Thiết lập email

Ở menu bên trái, chọn System ->System Log.

 

Bước-4: Cài đặt Admin E-mail.

①Nhập E-mail của người nhận, vd: fae@zioncom.net

②Nhập Server của người nhận, vd: smtp.zioncom.net

③Nhập E-mail của người gửi

④Nhập E-mail và Password của người gửi

⑤Nhấn "Apply"

 

Bước-5: Gửi E-mail ngay lập tức.

 

Chia sẻ bài viết