Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Khôi phục cài đặt mặc định EX200

Sơ đồ

 

Các bước cài đặt

Khi thiết bị đang bật nguồn, dùng một vật nhọn để nhấn nút RST nằm phía dưới thiết bị. Khi đèn LED hệ thống nháy nhanh, thả nút ra. Thiết bị mở rộng sóng wifi sẽ trở về cài đặt mặc định của nhà sản xuất.

Nút RST:

Đèn LED hệ thống:

 

FAQs

Q1:Không thể đăng nhập vào trang quản trị hệ thống khi tôi muốn cấu hình thiết bị tiếp sóng từ router khác, phải làm thế nào?

-- Khôi phục cài đặt mặc định sau đó đăng nhập vào để cấu hình lại thiết bị.

Chia sẻ bài viết