Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Làm cách nào để kiểm tra trạng thái T10 thông qua đèn LED?

Sơ đồ

Các bước cài đặt

1-Kết nối Mesh thành công

Sau khi mạng MESH được thiết lập, nếu cài đặt thành công, T10 phụ sẽ ở trạng thái đèn xanh lá hoặc cam.

1-1. Đèn xanh lá thể hiện chất lượng tín hiệu tốt nhất

 

1-2. Đèn cam thể hiện chất lượng tín hiệu ở mức bình thường.

Lưu ý: Để có được trải nghiệm tốt hơn, đề nghị đặt T10 ở vị trí mà đèn xanh lá được hiển thị.

 

2-Kết nối Mesh thất bại

Sau khi mạng MESH được thiết lập, nếu cài đặt thất bại, T10 phụ sẽ ở trạng thái đèn đỏ.

Lưu ý: Đề nghị bạn nên đặt T10 phụ bên cạnh T10 chính và thử kiểm tra kết nối mạng MESH lần nữa.

 

Chia sẻ bài viết