Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Làm thế nào để thiết lập T10 thông qua Phone/Tablet

Mô hình

Các bước thực hiện

Bước-1: Tìm địa chỉ đăng nhập được in trên nhã dán

Bạn có thể tìm thấy địa chỉ truy cập và tên mạng Wi-Fi mặc định của Router trên tem dán ở phía dưới sản phẩm.

Tiếp đến, bạn cần kết nối Phone hoặc Tablet của bạn với T10 thông qua Wi-Fi

Bước-2: Đăng nhập vào trang cài đặt

Khởi chạy trình duyệt Web, Nhập địa chỉ 192.168.0.1 vào thanh địa chỉ trên trình duyệt. Sau đó điền thông tin đăng nhập (mặc định, User Name và Pass mặc định là admin viết thường). Rồi nhấn Login

Bước-3: Cài đặt nhanh

Sau khi đăng nhập, chọn Quick Setup để bắt đầu cài đặt Router

Bước-4: Thiết lập WAN

Sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng để thiết lập WAN cho T10. Trong tài liệu này, chúng tôi lấy WAN Connection Type là DHCP làm ví dụ.

Bước 5: Xem trạng thái kết nối của Router

Kết nối lại với Router thông qua SSID (Tên Wi-Fi) đã thiết lập ở bước trên.

Ở trang cài đặt của Router, Chọn Advanced Setup

Mặc định, trang System Status (Trạng thái hệ thống) sẽ xuất hiện đầu tiên khi bạn vào giao diện Advanced Setup. Tại trang System Status, bạn sẽ xem được các thông tin của hệ thống

Chia sẻ bài viết