Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Cách thay đổi SSID trên N100RE & N200RE

Bước 1: Đăng nhập

Kết nối máy tính của bạn với bộ định tuyến bằng cáp hoặc không dây, sau đó đăng nhập bộ định tuyến bằng cách nhập http://192.168.0.1 vào thanh địa chỉ của trình duyệt.

Lưu ý: Địa chỉ truy cập mặc định khác nhau tùy thuộc sản phẩm. Vui lòng trên nhãn dán phía dưới thiết bị.

Bước 2: Nhập Tên người dùng & Mật khẩu

Tên người dùng và mật khẩu là bắt buộc, theo mặc định cả hai đều là admin bằng chữ thường. Click LOGIN.

Bước 3: Thay đổi SSID

Trước tiên, trang Easy Setup sẽ hiển thị cho các cài đặt cơ bản và nhanh chóng, click Advanced Setup.

Click Wireless >Basic Settings ở menu bên trái.

Bật (Enable) tính năng Không dây. Sau đó nhập vào SSID mới, cài đặt mật khẩu và click Apply.

Sau khi thay đổi SSID, bạn phải kết nối  lại SSID mới và nhập đúng mật khẩu để kết nối Bộ định tuyến.

Chia sẻ bài viết