Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Thay đổi tên SSID của bộ mở rộng sóng

Mô hình

Các bước thực hiện

BƯỚC-1:Kết nối máy tính đến PC

  • Trước tiên Reset bộ mở rộng sóng Wi-Fi bằng cách nhấn giữ nút Reset trên bộ mở rộng sóng.
  • Kết nối cổng LAN của bộ mở rộng sóng với cổng LAN của máy tính (sử dụng cáp Ethernet). Hoặc tìm kiếm sóng Wi-Fi của bộ mở rộng sóng và kết nối với nó.

BƯỚC-2:Đăng nhập trang cài đặt

Khởi chạy trình duyệt Web, nhập địa chỉ 192.168.0.254 vào thanh địa chỉ bà nhấn Enter. Sau đó bắt đầu thiết lập chế độ Mở rộng sóng (Extender Setting).

BƯỚC-3:Xem hoặc chỉnh sửa thông tin mạng Wi-Fi

❶ Nhấn Scan à ❷ Chọn SSID (2.4GHz) của Router chủ à ❸ Nhập mật khẩu cho SSID của Router chủ à ❹ Thay đổi SSID và mật khẩu cho sóng Wi-Fi phát ra từ bộ mở rộng sóng à ❺ Nhấn Connect.

BƯỚC-4:Thay đổi vị trí đặt cho bộ mở rộng sóng

Di chuyển bộ mở rộng sóng đến vị trí thu được tín hiệu tốt nhất từ Router chủ.

Chia sẻ bài viết