Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

[TOTOLINK A3000RU] Thiết lập đăng nhập giao diện web từ xa

BƯỚC-1: Đăng nhập vào trang cài đặt

Đăng nhập vào router TOTOLINK bằng trình duyệt web của bạn;

BƯỚC-2: Kiểm tra địa chỉ IP WAN

Ở menu bên trái, chọn System Status, kiểm tra địa chỉ IP WAN và ghi nhớ.

BƯỚC-3: Kích hoạt tính năng Remote Management

Ở menu bên trái, chọn Management ->Management-Remote. Chọn Enable, Nhập remote port. Chọn Apply.

[Ghi chú]:

Port quản lý WEB từ xa chỉ áp dụng khi bạn muốn truy cập vào Router từ ngoài mạng. Việc truy cập đến router từ mạng nội bộ vẫn sử dụng địa chỉ 192.168.0.1

BƯỚC-4: Truy cập Router từ mạng ngoài

Ở mạng ngoài, sử dụng địa chỉ WAN IP và port như hình dưới:

 

Một số câu hỏi thường gặp

  1. Nhà cung cấp dịch vụ mạng đã chặn port;

Một vài nhà cung cấp dịch vụ mạng có thể đã chặn những port thông dụng như 80, dẫn đến việc không truy cập được thiết bị router. Người sử dụng mạng ngoài sử dụng port có sẵn để truy cập đến router.

  1. Địa chỉ IP WAN phải là địa chỉ IP public;

Máy tính trong mạng LAN truy cập http://www.apnic.net. Nếu địa chỉ IP khác với địa chỉ IP của router mạng WAN, địa chỉ IP mạng WAN không phải là địa chỉ IP public, dẫn đến việc người dùng mạng ngoài không truy cập được router trực tiếp. Nên liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ mạng để giải quyết vấn đề này.

  1. Địa chỉ IP WAN đã thay đổi.

Khi chế độ truy cập internet của cổng WAN là IP động hoặc PPPoE, địa chỉ IP của cổng WAN không cố định. Khi sử dụng mạng ngoài để truy cập, bạn cần xác minh địa chỉ IP của cổng WAN router.

Chia sẻ bài viết