Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

[TOTOLINK A3000RU] Thiết lập Port Forwarding

BƯỚC-1: Truy cập trang cài đặt của Router và đi đến Tường lửa

Trên menu bên trái của giao diện web, chọn Firewall ->Port Forwarding ->Enable

BƯỚC-2: Dò tìm địa chỉ IP của thiết bị cần mở port.

Chọn port protocol; Click Scan

BƯỚC-3: Chọn địa chỉ IP của thiết bị cần mở port

Chọn địa chỉ IP của máy tính;

BƯỚC-4: Nhập thông tin port

Nhập vào port bạn cần; sau đó chọn Add

BƯỚC-5: Kiểm tra lại cài đặt

Đảm bảo rằng port đã được thêm thành công vào Current Port Forwarding List

Cài đặt port forwarding cho router đã hoàn tất.

Sử dụng FTP server để kiểm tra port forwarding đã hoạt động thành công.

1. Mở Control Panel\All Control Panel Items\Administrative Tools\Add FTP Server

2. Nhập tên ftp site, Chọn đường dẫn; Chọn next

3. Chọn địa chỉ máy tính cần đến,Chọn port, Chọn Next;

4. Xác định users và permissions, Chọn Finish.

5. Giờ bạn có thể truy cập FTP qua mạng LAN, Địa chỉ Login: ftp://192.168.0.242;

6. Kiểm tra ROUTER WAN IP, sừ dụng nó để truy cập FTP Server công cộng;

E. g  ftp://113.90.122.205:21;

Kiểm tra port forwarding hoạt động OK

Chia sẻ bài viết