Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Thiết lập WDS trên A3000RU

Sơ đồ

Chuẩn bị

  • Trước khi cấu hình, đảm bảo rằng cả Router A và Router B đã được bật nguồn.
  • Kết nối máy tính vào cùng mạng với router A và B.
  • Đưa Router B lại gần Router A để tín hiểu kết nối WDS được tốt hơn.
  • Router A và Router B phải ở cùng channel.
  • Cài đặt Router A và B về cùng một băng tần 2.4G hoặc 5G.
  • Nên sử dụng chung 1 loại model cho cả Router A và Router B, nếu không, chức năng WDS có thể sẽ không hoạt động được.

Các bước cài đặt

Bước-1: Truy cập trang cài đặt

Kết nối máy tính tới router bằng dây cáp mạng hoặc wifi, sau đó đăng nhập bằng cách nhập địa chỉ http://192.168.0.1 vào thanh địa chỉ của trình duyệt.

Bước-2: Đăng nhập trang cài đặt

Tên người dùng và mật khẩu mặc định là “admin”. Chọn Login

Bước-3: Cài đặt router A

3-1. Đầu tiên, kết nối mạng cho router A, sau đó đi đến trang Wireless 2.4GHz -> WDS và kiểm tra những gì bạn đã chọn (Router A và Router B phải cùng là một loại)

Chọn Enable, sau đó nhập MAC Address của router B trong router A. Chọn Add.

3-2. Đi đến trang Wireless 2.4GHz ->Basic Setting, chọn Channel, số channel này phải giống với router B.

Bước-4: Cài đặt router B

4-1. Đầu tiên, kết nối mạng cho router A, sau đó đi đến trang Wireless 2.4GHz -> WDS và kiểm tra những gì bạn đã chọn (Router A và Router B phải cùng là một loại)

Chọn Enable, sau đó nhập MAC Address của router A trong router B. Chọn Add.

4-2. Đi đến trang Wireless 2.4GHz ->Basic Setting, chọn Channel, số Channel này phải giống với router A.

Chia sẻ bài viết