Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Cài đặt tính năng IPV6 trên A800R

Bài viết này sẽ giới thiệu cách thiết lập tính năng IPV6 và hướng dẫn cài đặt tính năng này. Lấy router A800R làm ví dụ.

Lưu ý: Để sử dụng tính năng này, đường mạng của bạn cần được cung cấp dịch vụ Internet IPV6 từ ISP.

Hãy chắc rằng bạn đã cài đặt kết nối IPv4 trước khi cài đặt kết nối IPv6.

Bước-1: Truy cập trang cài đặt

Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây mạng hoặc mạng không dây, sau đó đăng nhập vào router bằng cách nhập http://192.168.0.1 vào thanh địa chỉ của trình duyệt Web

 

Bước-2: Thiết lập WAN

Đi tới Network ->WAN setting. Chọn WAN Type và thiết lập các thông số (dùng PPPOE như ví dụ). Nhấp Apply.

 

Bước-3: Thiết lập WAN IPv6

Chuyển sang trang thiết lập IPV6. Enable IPv6 để kích hoạt và thiết lập các thông số IPV6 (Dùng PPPOE như ví dụ). Nhấp Apply.

 

Cuối cùng hãy vào trang Status để xem đã nhận được địa chỉ IPV6 chưa.

Chia sẻ bài viết