Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

[TOTOLINK N600R] Thiết lập lịch bật/ tắt Wi-Fi

Kiểm soát thời gian sử dụng Internet qua Wi-Fi trên các sản phẩm TOTOLINK. Hướng dẫn này lấy N600R làm ví dụ.

Bước-1: Truy cập trang cài đặt

Kết nối máy tính của bạn đến Router bằng cáp Ethernet hoặc Wi-Fi, sau đó đăng nhập vào Router bằng cách nhập http://192.168.0.1 vào thanh địa chỉ của trình duyệt.

Bước-2: Đăng nhập trang cấu hình

Nhập User Name và Password được yêu cầu, mặc định cả 2 là admin được viết thường. Nhấn LOGIN.

Bước-3:

Đi đến trang Wireless ->Wireless Schedule

Chọn Enable và thời gian bạn muốn quy định để dùng Internet, sau đó nhấn Apply.

 

Chia sẻ bài viết