Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

[TOTOLINK N600R] Thiết lập WDS

Mô hình

Yêu cầu

  • Trước khi cấu hình, hãy chắc chắn rằng Router A và Router B đã được cấp nguồn.
  • Kết nối máy tính của bạn đến mạng giống với Router A và Router B.
  • Di chuyển Router B đến gần Router A để Router B để quá trình kết nối WDS được diễn ra nhanh hơn.
  • Router A và Router B cần được thiết lập phát song chung trên một kênh truyền.
  • Thiết lập Router A và Router B trên một băng tần.
  • Nên lựa chọn Router A và Router B cùng một model. Nếu không, chức năng WDS có thể không thực hiện được

Các bước thực hiện

Bước-1: Truy cập trang cài đặt

Kết nối máy tính của bạn đến Router bằng cáp Ethernet hoặc Wi-Fi, sau đó đăng nhập vào Router bằng cách nhập http://192.168.0.1 vào thanh địa chỉ của trình duyệt.

Bước-2: Đăng nhập trang cấu hình

Nhập User Name và Password được yêu cầu, mặc định cả 2 là admin được viết thường. Nhấn LOGIN.

Bước-3: Thiết lập Router A

3-1. Đầu tiên, Kết nối Router A với Internet sau đó đi đến trang Wireless ->WDS Settings.

Chọn Enable, sau đó nhập MAC Address của Router B trên Router A, sau đó nhấn Add.

3-2. Vui lòng đi đến trang Wireless->Basic Settings, chọn Channel Number giống với Router B.

Bước-4: Thiết lập Router B

4-1. Thứ 2 – sử dụng Bridge Mode cho Router B, sau đó đi đến trang Wireless ->WDS Settings.

Chọn Enable, sau đó nhập MAC Address của Router A trên Router B và chọn Auto cho Data Rate, sau đó nhấn Apply.

4-2. Đi đến trang Wireless->Basic Settings, chọn Channel Number giống với Router A.

Chia sẻ bài viết