Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

[TOTOLINK N600R] Thiết lập WAN

Bước -1: Truy cập trang cài đặt

Kết nối máy tính của bạn đến Router bằng cáp Ethernet hoặc Wi-Fi, sau đó đăng nhập vào Router bằng cách nhập http://192.168.0.1 vào thanh địa chỉ của trình duyệt.

Bước-2: Đăng nhập trang cấu hình

Nhập User Name và Password được yêu cầu, mặc định cả 2 là admin được viết thường. Nhấn LOGIN.

Bước-3:

Bước-3.1.1: Thiết lập DHCP tại Easy Setup

Trang Easy Setup sẽ hỗ trợ thiết lập đơn giản và nhanh chóng, chọn DHCP tại WAN Connection Type, sau đó nhấn Apply.

Bước-3.1.2: Thiết lập DHCP tại Advanced Setup

Đi đến trang Network ->WAN Setting. Chọn DHCP Client tại WAN Type, sau đó nhấn Apply.

 Bước-3.2.1: Thiết lập Static IP tại Easy Setup

Trang Easy Setup sẽ hỗ trợ thiết lập đơn giản và nhanh chóng, chọn Static IP tại WAN Connection Type và nhập thông tin về Static IP của bạn. Sau đó nhấn Apply

 

Bước-3.2.2: Thiết lập Static IP tại Advanced Setup

Đi đến trang Network ->WAN Setting. Chọn Static IP tại WAN Type và nhập thông tin về Static IP. Sau đó nhấn Apply

 

Bước-3.3.1: Thiết lập PPPOE tại trang Easy Setup

Trang Easy Setup sẽ hỗ trợ thiết lập đơn giản và nhanh chóng, chọn PPPoE tại WAN Connection Type và nhập thông tin tài khoản PPPoE được ISP của bạn cung cấp. Sau đó nhấn Apply

 

Bước-3.3.2: Thiết lập PPPOE tại trang Advanced Setup

Đi đến trang Network ->WAN Setting, chọn PPPoE tại WAN Type và nhập thông tin tài khoản PPPoE được ISP của bạn cung cấp. Sau đó nhấn Apply

Chia sẻ bài viết