Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

[TOTOLINK N600R] Thiết lập mật khẩu cho SSID

Bước-1: Vào giao diện cài đặt

Khởi chạy trình duyệt Web, nhập 192.168.0.1. Nhập User Name và password (mặc định admin/admin) trên giao diện trang cài đặt, như sau:

 

Bước-2: Xem hoặc chỉnh sửa thông số mạng Wi-Fi

2-1. Kiểm tra hoặc thay đổi tại trang Easy Setup.

Truy cập trang quản lý, tại trang Easy Setup, bạn có thể thấy wireless settings, như sau:

 

Nếu bạn thiết lập Wi-Fi SSID và password cho lần đầu tiên, bạn cần chỉnh sửa SSID tại mục Wireless Settings và đề nghị bạn chọn mã hóa là WPA / WPA2-PSK (mặc định là Disable) và sau đó chỉnh sửa password WIFI.

 

2-2. Kiểm tra và chỉnh sửa trong Advanced Setup

Nếu bạn cần thiết lập nhiều thông số khác cho Wi-Fi, bạn cần đến giao diện Advanced Setup.

 

Trong mục wireless ---Basic settings, bạn có thể thiết lập SSID, Encryption, Password, Channel và các thông tin khác.

 

Trong mục wireless ---Advanced settings, bạn có thể thiết lập Preamble Type, TX Power, Maximum of connected users và thông tin khác

 

Chia sẻ bài viết