Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

[TOTOLINK N600R] Thiết lập bộ lọc IP

Thiết lập bộ lọc IP trên N600R, A800R, A810R, A3100R, T10, A950RG, A3000RU

Bước -1: Truy cập trang cài đặt

Kết nối máy tính của bạn đến Router bằng cáp Ethernet hoặc Wi-Fi, sau đó đăng nhập vào Router bằng cách nhập http://192.168.0.1 vào thanh địa chỉ của trình duyệt.

Bước -2: Đăng nhập trang cấu hình

Nhập User Name và Password được yêu cầu, mặc định cả 2 là admin được viết thường. Nhấn LOGIN.

Bước-3: Cấu hình Bộ lọc IP/ Port

Đi đến trang Firewall ->IP/Port Filtering. Chọn Enable, sau đó nhập IP Address và Port Range mà bạn muốn hoặc nhấn Scan và nhập Comment cho các mục, sau đó nhấn Add.

Lưu ý: Bạn cần thêm các mục lần lượt.

Chia sẻ bài viết