Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

[TOTOLINK A950RG] Làm thế nào để thay đổi mật khẩu đăng nhập?

Nếu bạn muốn cài đặt User Name và Password trang cài đặt của Router, vui lòng làm theo các bước sau.

Bước-1: Truy cập trang cài đặt

Kết nối máy tính của bạn đến Router bằng cáp Ethernet hoặc Wi-Fi, sau đó đăng nhập vào Router bằng cách nhập http://192.168.0.1 vào thanh địa chỉ của trình duyệt.

Bước-2: Đăng nhập trang cấu hình

Nhập User Name và Password được yêu cầu, mặc định cả 2 là admin được viết thường. Nhấn LOGIN.

Bước-3: thay đổi User Name và Password trang cài đặt

Nhấn vào Management->Administrator Setting trên thanh điều hướng bên trái. Trên giao diện đó, bạn có thể đổi mật khẩu mới sau khi bạn nhập đúng mật khẩu cũ. User name và password mặc định là admin.

 

 

Chia sẻ bài viết