Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

[TOTOLINK A950RG] Làm thế nào để thiết lập Multiple SSIDs?

Bước-1: Truy cập trang cài đặt

Kết nối máy tính của bạn đến Router bằng cáp Ethernet hoặc Wi-Fi, sau đó đăng nhập vào Router bằng cách nhập http://192.168.0.1 vào thanh địa chỉ của trình duyệt.

Bước-2: Đăng nhập trang cấu hình

Nhập User Name và Password được yêu cầu, mặc định cả 2 là admin được viết thường. Nhấn LOGIN.

Bước-3: Thiết lập Multiple SSIDs

Nhấn vào Wireless->Multiple APs trên thanh điều hướng bên tay trái. Trên giao diện đó, bạn có thể tạo thêm nhiều SSID với nhiều kiểu mã hóa khác nhau. Nếu bạn muốn ẩn SSID, chọn “Disable” ở dòng SSID broadcast. Sau đó nhấn Apply.

Lưu ý:

Bạn có thể không thấy SSID nếu ẩn nó. Nếu bạn muốn kết nối với SSID, bạn cần tự nhập đúng thông tin SSID.

Chia sẻ bài viết