Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

[TOTOLINK A950RG] Làm thế nào để thay đổi địa chỉ IP LAN?

Cách thay đổi địa chỉ IP LAN.

Bước-1: Truy cập trang cài đặt

Kết nối máy tính của bạn đến Router bằng cáp Ethernet hoặc Wi-Fi, sau đó đăng nhập vào Router bằng cách nhập http://192.168.0.1 vào thanh địa chỉ của trình duyệt.

Bước-2: Đăng nhập trang cấu hình

Nhập User Name và Password được yêu cầu, mặc định cả 2 là admin được viết thường. Nhấn LOGIN.

Bước-3: Thay đổi địa chỉ IP

Nhấn vào Network->LAN Settings trên thanh điều hướng bên trái. Trên giao diện này, bạn có thể thay đổi địa chỉ IP (ví dụ 192.168.2.1), và nhấn Apply để lưu lại cấu hình.

Chia sẻ bài viết